Vad är Bonus/Malus för någonting?

Bonus/Malus är ett skattesystem för bilar som började gälla 2018-07-01.

Det innebär i korta drag att miljövänliga bilar som släpper ut lite skall gynnas genom att få en låg årsskatt, samt i vissa fall en bonus i form utav pengar utbetalt 6 månader efter köpet. Den sänkta årsskatten samt kontantbonusen skall finansieras genom malus-skatt som drabbar bilar som istället inte är miljövänliga, och släpper ut mycket.

Dom bilarna som blir straffade med en högre malus-skatt påverkas under 3 år från det att bilen är registrerad, och sedan försvinner själva malus-delen från årsskatten – och bilen får således en lägre årsskatt när den är 3 år gammal.

Detta har hittills inneburit att begagnade bilar som är registrerade innan 2018-07-01 blivit glödheta på marknaden, då en vanlig personbil som exempelvis kostade 3000kr per år i årsskatt, istället kan kosta över 10.000kr per år istället – beroende på om den är satt i trafik 2018-06-29 eller 2018-07-01.

Man kan även tänka sig att bilar som drabbas utav malus-skatten blir riktigt attraktiva på begagnatmarknaden när dom blir 3 år gamla, och årsskatten sänks till den ”normala” nivån eftersom malus-delen försvinner.